pondělí 23. srpna 2010

Metafyzické disputace: Disputace 12 (O příčinách obecně)

Disputace 12: O příčinách obecně
Sekce 1: Zda příčina a princip jsou naprosto totéž
Sekce 2: Zda je nějaký společný charakter příčiny a který a jaký
Sekce 3: Kolikerá je příčina

Disputatio 12: De Causis entis in genere
Sectio 1: Utrum causa et principium idem omnino sint
Sectio 2: Utrum sit aliqua communis ratio causae et quaenam et qualis 
Sectio 3: Quotuplex sit causa

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com