středa 4. srpna 2010

Identita v psychologii (Erik Erikson)


Za jeden z prvních důležitých příspěvků k poznání vývoje identity (ego, self, jáství, bytostného já) v moderní psychologii je považována teorie Erika Eriksona (1902-1994). Podle této teorie se naše identita (sebe-pojetí) vyvíjí v osmi etapách (v závorkách jsou ctnosti, které nám umožní překonat danou "krizi identity"):
  1. Důvěra vs. nedůvěra u kojence (0-1 r.): dítě získává pocit životní důvěry, která ovšem naráží na svá první zklamání  (ctnost: naděje)
  2. Autonomie vs. stud/pochybnost u batolete (1-3 r.): vznik rozporu mezi pocitem autonomie a závislosti na požadavcích okolí (ctnost: vůle)
  3. Iniciativa vs. vina u předškoláků (3-6 l.): konflikt mezi vlastní iniciativou a pocity viny při neúspěších této iniciativy (ctnost: vytrvalý záměr)
  4. Píle vs. méněcennost u dětí před pubertou (6-12 l.): dítě se srovnává s ostatními, čímž se učí píli, ale na druhou stranu vzniká i pocit méněcennosti (ctnost: zodpovědnost)
  5. Identita vs. zmatení-rolí u dospívajících (12-19 l.): hledání "vlastního já" (self) neboli identity v konfliktu se strachem či nejistotou ohledně své role mezi druhými lidmi (ctnost: věrnost)
  6. Intimita vs. izolace u mladých dospělých (19-25 l. příp. déle u studentů): jedinec se připravuje na "usazení", hledá své místo, objevuje své hranice (ctnost: láska)
  7. Plodnost vs. stagnace u dospělých (25-50 l., tj. do "krize středního věku"): snaha něčeho dosáhnout a pomoci mladší generaci, konflikt s pocitem osobní stagnace či zbytečnosti (ctnost: péče).
  8. Vyrovnanost vs. zoufalství ve stáří: přijetí vlastního života, smíření s minulosti, v konfliktu s případným pocitem zoufalství a strachu ze smrti (ctnost: moudrost).

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com