pondělí 10. srpna 2009

Runggaldier: Základní problémy (1998) - Naturalistické směry 3

Interní a externí otázky

Carnap sám si postupem času uvědomil, že otázky a tvrzení, které se týkají existence nějakého typu entit nejsou ani zcela "hudební", tj. bezesmyslné, ani stiktně logicko-empirické (jak tvrdil v článku "Překonání metafyziky"). Ve své o 16 let později vydané knize Význam a Nutnost (1947 EN) začal Carnap rozlišovat mezi interními a externími otázkami. Otázky, které se týkají existence entit v rámci nějakého daného pojmového rámce, jsou otázkami interními. Tyto otázky jsou teoreticky rozhodnutelné (ať už logicky či empiricky). Naproti tomu otázky, které se týkají samotné volby pojmového rámce, jsou otázkami externími. Tyto otázky jsou podle Carnapa řešitelné pouze pragmaticky, pomocí kritérií jako jsou explikační síla či jednoduchost. Existují věci? Tato otázka je prý externí otázkou a odpověd na ní spočívá v přijetí či odmítnutí pojmového rámce s termínem 'věc', tj. určitého způsobu mluvení. Pokud ale jazyk s termínem 'věc' přijmeme, otázka, zda nějaké x je věcí, se stává otázkou empirickou (interní).

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Licence Creative Commons
Poznámky pod čarou, jejímž autorem je Daniel D. Novotný, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: poznamkypodcarou2011.blogspot.com